Na počest Johanna z Liechtensteinu, který se stal v roce 1370 nejen prvním majitelem Lednice z rodu Liechtensteinů, ale také jedním ze zakladatelů rodové moci, byla v letech 1800 – 1810 v meandru řeky Dyje vybudována umělá zřícenina gotického hradu pojmenovaná s trochou romantické nadsázky „Hansenburg“. Iluze rytířského sídla z období vrcholného středověku však nebyla stejně jako v případě několika dalších staveb v zámeckém areálu myšlenkou zcela původní. „Gotické hrady“ znovuobjevila totiž již preromantická divadelní scénografie a první stavby tohoto typu byly s úspěchem použity v několika zahradách na britských ostrovech. Za nejdůležitější se pokládá stavba Strawberry Hillu projektovaná svým majitelem, politikem a spisovatelem Horacem Walpolem, která bývá často ne příliš přesně považovaná za první neogotickou stavbu v Evropě. První „gotický hrad“ na kontinentě se objevil v proslulé zahradě ve Worlitz a bezprostředně inspiroval vznik tzv. Franzenburgu v parku letního císařského zámku v Laxenburgu i lednický Janohrad. Původní Hardtmuthův projekt Janohradu měl být mnohem velkolepější, ale nakonec byla zvolena varianta pravidelného půdorysu ohraničeného čtyřmi polozbořenými nárožními věžemi a podobným způsobem uměle zřícenými hradbami. V hlavní budově „hradní zříceniny“ se nachází velký hodovní sál vyzdobený neogotickou iluzivní výmalbou Michaela Robera. Protože stavba nesloužila pouze jako bizarní lovecký letohrádek, ale také jako muzeum, uložili do něj Liechtensteinové velké množství středověkých zbraní a dalších předmětů, které měly navozovat dokonalou atmosféru zlatého „věku hradů a katedrál“. Janohrad je díky své přitažlivé podobě i krásnému okolí jedním z nenavštěvovanějších objektů v celém areálu.

Další tipy na výlet najdete zde.