Téměř současně se stavbou Dianina chrámu byla na kopci Raistenberg nad Valticemi v letech 1810-1817 budována velkolepá memoriální kolonáda, kterou tehdejší vládnoucí kníže Johann I. z Liechtensteinu věnoval památce svého zemřelého otce a bratrům. „Syn otci, bratr bratrům – služebníkům věcnosti jediný přeživší syn“, jak hlásá tentokrát německé věnování na reliéfu. Ještě před vznikem antikizující knížecí hrobky v klášteře Vranov u Brna tak byl vytvořen první liechtensteinský pantheon, považovaný právem za vyvrcholení empirového triumfalismu na Moravě. Stejně jako u většiny Hardtmuthových projektů nebyla architektonická idea kolonády zcela originální, ačkoli srovnávání moravské kolonády s schónbrunnským glorietem z let 1773-1775 není zcela přesné. Na rozdíl od proslulé Hetzendorfovy stavby v dórském stylu zde totiž uplatnil Hardtmuth elegantní kolonádu s korintskými sloupy, v jejímž středu se nachází triumfální oblouk reliéfními vlysy od Josefa Kliebera. Jejich oslavná ikonografie je zřejmá na první pohled. Liechtensteinové v kontextu rodového původu odění v antických tunikách jako „služebníci věcnosti“ bdí nad tradicemi a budoucností rodu. Každý návštěvník tohoto memoriálního monumentu může vystoupat na vyhlídkovou terasu a pohlédnout na nádhernou pomezní krajinu Rakouska, Moravy a bývalých Uher, z níž kdysi Liechtensteinové vyšli a která je díky jejich neúnavné stavební činnosti stejně jako kolonáda jedním velkým pomníkem jednoho rodu.

Další tipy na výlet najdete zde.