Lednicko- valtický areál- to je území mezi řekou Dyjí u Lednice na severu a rakouskými hranicemi na jihu. Bývalo kdysi bažinaté a nepřinášelo užitek. Až teprve dlouholetá snaha Lichtenštejnů způsobila přeměnu na mimořádně působivou kulturní krajinu, která je ve střední Evropě jedinečná. Dnešní stav pochází z 19. století, kdy byla postavena řada letohrádků a zámečků. Lednicko- valtický areál, včetně lednického zámeckého parku, byl v r.1996 zapsán do seznamu UNESCO.

Zámecký park v Lednici se přeměnil z původní renezanční zahrady ze 16. století na klasicistní park z konce 18. století. Z této doby pochází i známý Minaret. Později byl park nahrazen přírodně krajinářským. V zámeckém parku se nacházejí Zámecký a Podzámecký rybník. Zatímco na druhém  je jen Růžový ostrov, první jich má více. Hnízdí na nich množství vodních ptáků, např. volavek.

V 1. čtvrtině 19. století vznikl přírodně krajinářský park od lednických rybníků k Valticím s několika zámečky a jinými stavbami. Jsou to Apollo, Hraniční, Rybniční, Rendezvous, Tři grácie, Nový Dvůr, Belvedér, kaple sv. Huberta atd. Základem parku je uměle vysazený Boří les. Vyskytují se v něm hlavně borovice, ale i lesostepní doubravy . Okolí zámečku Rendezvous je národní přírodní památka. V areálu jsou staré aleje, především 6km dlouhá Bezručova alej, která spojuje  lednický a valtický zámek.

Celý areál je dobře dostupný po turisticky značených cestách, vhodných i pro  cyklisty. Jako východisko se kromě Lednice a Valtic dobře hodí Hlohovec, který se nachází uprostřed celého areálu. Kdo se rozhodne pro ubytování Hlohovec, nebude to mít nikam daleko a celý Lednicko-valtický areál bude mít jako na dlani.