Každý návštěvník směřující od stavby minaretu zpět k lednickému zámku narazí přibližně v polovině cesty čarokrásným parkem na podivuhodně bizarní stavbu trosek Římského viaduktu. Zásadní podíl na módě „římských ruin“ měly ve své době nesmírně populární rytiny italského grafika J. B. Piranesiho, který v duchu nastupujícího sentimentalismu zobrazoval na konci 18. století romantickou podobu rozpadajícího se světa antických staveb. Výjevy z jeho listů byly následně po celé Evropě převáděny do skutečné architektury a spolu s nimi vznikly i četné architektonické vzorníky. V duchu tehdejší estetiky, ovlivňované „znovuobjevitelem“ antické kultury J. Winckelmannem a slavným spisovatelem Stendhalem, byly tyto oblíbené napodobeniny postaveny kupříkladu také v parku císařského zámku v Schonbrunnu, a to nikým jiným než dvorním architektem Johannem Ferdinandem Hetzendorfem. Podoba lednického akvaduktu stojícího na umělé skále s jeskyní byla vytvořena podle předlohy ve vzorníku Jacoba Wagnera knížecím architektem Josefem Hardtmuthem během roku 1805, a ačkoli už z něj jako kdysi nedopadá voda na hladinu vedlejšího rybníka, působí jako efektní krajinná kulisa dodnes.

Další tipy na výlet najdete zde.